Lördag, den 3 juni håller vi dörrarna öppna för allmänheten vid Hyltemossa forskningsstation, strax söder om Perstorp (Skåne) mellan kl 11 och 3. Kom, och lär dig  vad vi gör på stationen.

invitation open doors at Hyltemossa. decorative picture