Introduktion dekorativt bild: Hyltemossa forskningsstation och träd av byggklossar

Forskningsinfrastrukturen ICOS (Integrated Carbon Observation System) driver mätstationer som ska underlätta forskning för att förstå kolets kretslopp och tillhandahålla nödvändig information om växthusgaser. Data som samlas används också för att öka vår förståelse av utbytesprocesser mellan land, hav och atmosfär.

Projektet "ICOS mätningar - resurs för skolan" som finansierades av Vetenskapsrådet knyter ihop utbildningsmoment från högstadiet och gymnasienivå till konkreta mätningar, mätmetoder och analyser från ICOS stationer. Projektet genomfördes i samarbete med Lunds Universitets Science Center Vattenhallen

Det pedagogiska materialet som producerades kan användas av lärare i matematik, fysik, biologi, kemi och teknik. Materialet kan även användas i samband med undervisning om de globala målen, speciellt de målen som handlar om klimat, hav, och ekosystem (13-15).

Materialet är sorterat på två olika set:

(1) förslag på olika material som kan användas för en viss frågeställning och
(2) samling av material och länkar indelat efter typ av aktivitet.


Om ICOS


Aktuella växthusgaskoncentrationer


PRAO

Det finns möjlighet att besöka forskningsstationen Hyltemossa när eleverna gör sin PRAO-vecka vid Vattenhallen Science Center. Under en heldag följer eleverna då med forskarna och ingenjörerna och lär sig vad som görs på stationen och varför de olika mätningarna görs. Eleverna får även enkla uppgifter för att själva göra mätningar. Kontakta oss eller handledare på Vattenhallen vid intresse.