Programmering

Få en insikt i hur programmering kan användas för att utforska olika frågor om klimat och miljö. Olika uppdrag ger insikt över olika typer av klimat- och väderdata och hur man kan använda mätdata för att förstå vad som händer i vår miljö. 

Uppgifterna producerades av ICOS Carbon Portal i samarbete med Svenska Science Centers. Webbsidan innehåller en samling av programmeringsuppgifter på olika nivåer relaterade till olika frågor om klimat och miljö.

 

Har du koll på kol?

Kolla på våra aktiviteter som använder programmeringen för att göra stora datamängder lätt tillgängliga för elevens egna analyser av klimat och miljödata. Eleverna behöver inte ha någon erfarenhet i programmering. Uppmuntra eleverna att jobba i grupp och ställa eventuella frågor till hela klassen för att stimulera diskussionen runt frågorna som står i uppgifterna.

Materialet sammanställdes bland annat av forskare från Datavetenskap och Naturgeografi vid Lunds Universitet och ICOS Carbon Portal, civilingenjörsstudenter samt pedagogisk personal från Vattenhallen Science Center i uppdrag av Rymdstyrelsen, Skolverket och Elliit.

Labbförsök

Samlingen av laboratorieförsök innehåller instruktioner samt en kortare förklaring av vad som händer och varför.

Försök 1: ren och smutsig snö (reflektionsförmåga) (pdf)

Exemplet med ren och smutsig snö illustrerar skillnaden i reflektionsförmågan hos mörka och ljusa ytor. Tips: använd värmekameran även på andra ytor, t.ex. fasader eller för att se skillnader mellan grönområden och vägar.

Försök 2: klorofyll (molekylens energinivåer) (pdf)

I experimentet lyfts elektroner till högre energinivåer med hjälp av UV ljus. När elektronerna faller tillbaka frigörs energi som syns som ljus (fluorescens). Tips: Gröna blad av maskros, spenat eller basilika  fungerar bäst för experimentet. Den färdiga blandningen håller sig i en till två veckor.

Försök 3: Havsis - landis (vattnets densitet) (pdf)

Vad händer när isen smälter? Experimentet illustrerar skillnaden i densitet mellan vatten i fast och flytande tillstånd.

Försök 4: Koldioxid i havet (ph-värde) (pdf)

Exemplet visar hur temperaturen påverkar vattnets förmåga att lösa upp gaser, här koldioxid. Tips: Sluta blåsa i vattnet så fort färgen ändras.

Försök 5: Växter i klimatsystemet (fotosyntes, transpiration) (pdf)

Ekosystem och dess växter spelar en stor roll i klimatsystemet eftersom de påverkar växthusgaserna i atmosfären genom fotosyntes och cellandning (koldioxid) och transpiration (vattenånga). Experimentet visar det känsliga samspelet mellan lufttemperatur och växthusgaser. Experimentet är mer lämpligt för äldre elever eftersom både experimentets gång och resultatet kan variera mycket och kräver diskussion.

Försök 6:Vattnets densitet (densitet) (pdf)

Både temperatur och salthalt påverkar havsvattnets densitet och påverkar därmed havsströmmarna. Experimentet visar hur vattnets densitet påverkas av temperaturen. Även salthaltens påverkan på densiteten tas upp.

Quiz

  • Testa dina kunskaper om kol och kolcykeln i quizet "koll på kol" (ICOS Carbon Portal, Svenska Science Centers, Rymdstyrelsen & Skolverket)
  • Lär dig begrepp om fotosyntesenquizlet.com
  • Lär dig begrepp om fotosyntesen och kemiska formler kopplade till det på quizlet.com
  • Lär dig begrepp om strålningen i atmosfärenquizlet.com
  • lär dig begrepp om densitet quizlet.com 
  • lär dig begrepp om ljud på quizlet.com