Några tips om ...

...programmeringsuppgifterna:

Programmeringen används för att titta på klimatdata. Ingen förkunskap i programmering behövs för elever. Jobba gärna i grupp (minst 2 elever per grupp) för att främja diskussionen runt temat. Uppmuntra att eleverna frågar högt i klassrummet istället för att du svarar gruppen direkt.

...texterna i bakgrundsmaterialet:

Texterna är mest skrivna för lärarna, men kan även användas i klassrummet.

... labbförsök:

labbförsökmaterial innehåller instruktioner till försöket samt en kortare förklaring av vad som händer och varför.


Tema 1. Kolets kretslopp

(koldioxid, kolcykeln)
Bakgrundinformation
Faktafilmer:
Programmering
 • Interaktiv övning, där eleverna lär sig om koldioxid, kolets kretslopp samt hur koldioxidkoncentrationen ser ut på en mätstation i norra eller södra Sverige eller på Mauna Loa på Hawaii. Övningen använder programmeringsspråket python i colab. Övningen kräver att man är inloggad i colab via google. Inga förkunskaper om programmering behövs (nytt fönster).
Quiz
 • Testa dina kunskaper om kol och kolcykeln i quizet "koll på kol" (ICOS Carbon Portal,Svenska Science Centers, Rymdstyrelsen & Skolverket, nytt fönster)

 

till toppen av sidan


Tema 2. Fotosyntes och respiration

(fotosyntes, respiration, tillväxt, kollagring, variation i tiden; biologi, kemi)
Faktafilmer:
Labbförsök
 • Försök 1: klorofyll (molekylens energinivåer) (pdf, nytt fönster)

  I experimentet lyfts elektroner till högre energinivåer med hjälp av UV ljus. När elektronerna faller tillbaka frigörs energi som syns som ljus (fluorescens). Tips: Gröna blad av maskros, spenat eller basilika  fungerar bäst för experimentet. Den färdiga blandningen håller sig i en till två veckor.

 • Försök 2: Växter i klimatsystemet (fotosyntes, transpiration) (pdf, nytt fönster)

  Ekosystem och dess växter spelar en stor roll i klimatsystemet eftersom de påverkar växthusgaserna i atmosfären genom fotosyntes och cellandning (koldioxid) och transpiration (vattenånga). Experimentet visar det känsliga samspelet mellan lufttemperatur och växthusgaser. Experimentet är mer lämpligt för äldre elever eftersom både experimentets gång och resultatet kan variera mycket och kräver diskussion.

Quiz
 • Lär dig begrepp om fotosyntesen på quizlet.com (nytt fönster)
 • Lär dig begrepp om fotosyntesen och kemiska formler kopplade till det på quizlet.com (nytt fönster)

 

till toppen av sidan


Tema 3. Jordens strålningsbalans och växthuseffekten

(vågor,reflektion,värmestrålning; Fysik)
Bakgrundsinformation
Faktafilmer:
Labbförsök
 • Försök: ren och smutsig snö (reflektionsförmåga) (pdf, nytt fönster)

  Exemplet illustrerar skillnaden i reflektionsförmågan hos mörka och ljusa ytor med hjälp av ren och smutsig snö. Tips: använd värmekameran även på andra ytor, t.ex. fasader eller för att se skillnader mellan grönområden och vägar.

Quiz

Lär dig begrepp om strålningen i atmosfären på quizlet.com (ny fönster)

till toppen av sidan


Tema 4. Havens roll i klimatsystemet

(pH-värde, vattnets densitet, golfströmmen; fysik, kemi)
Bakgrundsinformation
Faktafilmer:
Labbförsök:
 • Försök 1: Koldioxid i havet (pH-värde) (pdf, nytt fönster)

  Exemplet visar hur temperaturen påverkar vattnets förmåga att lösa upp gaser, här koldioxid. Tips: Sluta blåsa i vattnet så fort färgen ändras.

 • Försök 2: Havsis - landis (vattens densitet) (pdf, nytt fönster)

  Vad händer när isen smälter? Experimentet illustrerar skillnaden i densitet mellan vatten i fast och flytande tillstånd.

 • Försök 3: Vattnets densitet (densitet) (pdf, nytt fönster)

  Både temperatur och salthalt påverkar havsvattnets densitet och påverkar därmed havsströmmarna. Experimentet visar hur vattnets densitet blir påverkat av temperaturen. Även salthaltens påverkan på densiteten tas upp.

Quiz
 • lär dig begrepp om densitet på quizlet.com (nytt fönster)

 

till toppen av sidan


Tema 5. Hur man mäter vindhastighet och temperatur

(väder, ljudets hastighet, dopplereffekten, elektrisk resistans; fysik, teknik)
Bakgrundsinformation
Labbförsök
Quiz
 • lär dig begrepp om ljudet på quizlet.com (nytt fönster)

 

till toppen av sidan